ทำความรู้จักกับ CI/CD services บน Google Cloud

ทำความรู้จักกับ CI/CD services บน Google Cloud

ในปัจจุบันการสร้าง Application และ Software ได้มีการพัฒนาไปอย่างมากในเชิงของ Technology ซึ่งมี Tools หลากหลาย มาช่วยในการพัฒนา Software ของเรา ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น Design, Implement, Testing และ Deployment...

Continue reading
Cloud Deployment Manager คืออะไร? (เข้าใจภายใน 5 นาที!)

Cloud Deployment Manager คืออะไร? (เข้าใจภายใน 5 นาที!)

“Create and manage cloud resources with simple templates” นิยามสั้นๆที่ Google ได้กล่าวไว้สำหรับ Cloud Deployment Manager ถ้าแปลตรงตัวก็จะมีความหมายว่า “การสร้างและจัดการทรัพยากรด้วยการใช้ template แบบง่าย” เพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักกับเจ้า Google Cloud Deployment Manager Service จะขอขยายความเพิ่มเติมจากที่ Google ได้ให้คำนิยามไว้...

Continue reading
AI, Machine Learning (ML) คืออะไร? ทำความรู้จักกับบริการ AI และ ML จาก Google Cloud

AI, Machine Learning (ML) คืออะไร? ทำความรู้จักกับบริการ AI และ ML จาก Google Cloud

ปัจจุบัน ในหลายๆ อุตสาหกรรมได้มีการเริ่มใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI มาช่วยในการพัฒนาระบบต่างๆในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เพื่อช่วยในการตัดสินใจ หรือเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานแทนมนุษย์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะช่วงนี้เราจะได้เห็นจากซีรีส์ยอดนิยมอย่าง Start-up ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ AI, ML และบริการจาก Google Cloud ที่จะมาช่วยเพิ่มความสะดวก และง่ายต่อการพัฒนา

Continue reading
Cloud Ace ลงนามข้อตกลงระยะยาว* กับ กลุ่มลูกค้าของธุรกิจ Reselling และสนับสนุนเงิน 15,500 ล้านเยนให้กับ Google Cloud technology และ บริการต่างๆของ Google Cloud ด้วยแผนการให้บริการใหม่ของทีม Customer Success

Cloud Ace ลงนามข้อตกลงระยะยาว* กับ กลุ่มลูกค้าของธุรกิจ Reselling และสนับสนุนเงิน 15,500 ล้านเยนให้กับ Google Cloud technology และ บริการต่างๆของ Google Cloud ด้วยแผนการให้บริการใหม่ของทีม Customer Success

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าทางเราได้สร้างทีม Customer Success ใหม่รวมถึงการเสริมสร้างธุรกิจกิจของ partner ให้แข็งแกร่ง ด้วย ข้อตกลงระยะยาว กับ กลุ่มลูกค้าของธุรกิจ Reselling และสนับสนุนเงิน 15,500 ล้านเยนให้กับ Google Cloud technology และ บริการต่างๆของ Google Cloud

Continue reading
รู้จัก Anthos Developer Sandbox ใน 5 นาที (จริงหรอ?)

รู้จัก Anthos Developer Sandbox ใน 5 นาที (จริงหรอ?)

Blog นี้เริ่มมาจากผมได้ share บทความเรื่องนี้ในเฟสบุ๊คส่วนตัว โดยไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดคิดว่า Anthos Developer Sandbox คงเป็น Anthos Platform Sandbox ที่ Google ให้มาใช้ก่อนล่ะมั้ง แต่ที่ไหนได้ กลับไปไปอ่านบทความต้นทางใหม่ถึงได้ถึงบางอ้อ Introducing the Anthos Developer Sandbox — free with a Google account หน้าแตกยับเลย ขอแก้ตัวเขียน blog ไว้เป็นการเตือนตัวเองและให้เพื่อนๆได้เข้าใจไปด้วยเลย

Continue reading
.