System Development

บริการพัฒนาระบบ พัฒนาแอปพลิเคชั่น ด้วยระบบ Google Cloud

Key benefits

Scalability and flexibility

Google Cloud มีระบบ Infrastructure ที่สามารถจัดการข้อมูลจำนวนมาก พร้อมกับความสามารถในการสเกลขึ้น-ลง ได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที ที่ระบบ On-premise แบบเดิมไม่สามารถทำได้

Focus on your core business

ด้วยเทคโนโลยี Serverless ทำให้คุณสามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ไม่ต้องจัดการระบบหลังบ้าน ให้คุณได้โฟกัสการพัฒนาแอปพลิเคชั่น และธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่

Future-Proof

ด้วยเทคโนโลยีของ Google Cloud คุณสามารถ Deploy แอปพลิเคชั่นของคุณได้อย่างปลอดภัย คุณสามารถอัพเดตแอปพลิเคชั่นของคุณโดยไม่มี Down time

Solutions for

Hybrid and multi-cloud application platform

แพลตฟอร์มสำหรับทำให้แอปพลิเคชั่นที่คุณพัฒนาบนเครื่อง On-prem ทันสมัยขึ้น ด้วยเทคโนโลยีจาก Google Cloud รวมถึงสร้างแอปพลิเคชั่นใหม่

Cloud-native application development

โซลูชั่น End-to-end สำหรับสร้าง, deploy และจัดการแอปพลิเคชั่น

Serverless solutions

ทรัพยากรที่ดูแล และจัดการระบบหลังบ้านทั้งหมดโดย Google Cloud สำหรับการพัฒนา, deploy และ scale แอปพลิเคชั่น

Get started!

.
.