เตรียมตัวคว้าใบรับรอง Professional Cloud DevOps Engineer

เตรียมตัวคว้าใบรับรอง Professional Cloud DevOps Engineer

พบกับแนวทางการเตรียมตัวสอบ เพื่อคว้าใบรับรองจาก Google อย่าง Professional Cloud DevOps Engineer ที่จะช่วยรับรองความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคลาวด์ ครอบคลุมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง


Continue reading
เส้นทางสู่ใบรับรอง Associate Cloud Engineer

เส้นทางสู่ใบรับรอง Associate Cloud Engineer

ความต้องการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ที่กำลังพุ่งสูง ความรู้ในการทำงานกับคลาวด์จึงเป็นสิ่งที่มีค่าต่อธุรกิจที่มีการปรับรูปแบบเพื่อให้ทันสมัยเข้ากับเทคโนโลยีนี้ รู้จักกับเส้นทางสู่ใบรับรองความสามารถด้านการใช้งานคลาวด์ที่ช่วยให้เตะตะ HR กว่าใครในตำแหน่ง Cloud Engineer

Continue reading
รู้จักกับ Public Cloud

รู้จักกับ Public Cloud

เมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตขึ้น ผู้คนเริ่มหันมาพึ่งพาการใช้เทคโนโลยีและการใช้บริการระบบคลาวด์ (cloud) จึงเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจ รู้จักกับภาพรวมของ Public cloud และข้อแตกต่างจาก Private cloud

Continue reading
รู้จักกับโทรเวชกรรม (Telemedicine) ด้วย Google Cloud

รู้จักกับโทรเวชกรรม (Telemedicine) ด้วย Google Cloud

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผลกระทบของ social distancing ส่งผลให้การทำงานแบบ remote ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเราอย่างมาก รู้จักกับโทรเวชกรรม (Telemedicine) หรือการรักษาระยะไกลที่มาเพื่อช่วยให้การบริการรักษาไม่ใช่เรื่องเสียเวลาอีกต่อไป

Continue reading
รู้จักกับ AutoML translation

รู้จักกับ AutoML translation

พัฒนา และแปลภาษาจากการสร้างโมเดลตอบโจทย์ตามความต้องการ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

Continue reading
.