Yoshidumi Holdings บริษัทแม่ของ Cloud Ace ระดมทุน 1 พันล้านเยนร่วมกับ ธนาคาร Norinchukin, SMBC Venture Capital, Resona Capital และผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ในฐานะผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

Yoshidumi Holdings บริษัทแม่ของ Cloud Ace ระดมทุน 1 พันล้านเยนร่วมกับ ธนาคาร Norinchukin, SMBC Venture Capital, Resona Capital และผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ในฐานะผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

Yoshidumi Holdings Co., Ltd. บริษัทแม่ของ Cloud Ace, Inc. ร่วมระดมทุนด้วยจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มูลค่า 1 พันล้านเยน ร่วมกับธนาคาร Norinchukin, SMBC Venture Capital Co., Ltd., Resona Capital Co., Ltd. และผู้ถือหุ้นเดิมในฐานะผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

Continue reading
Cloud Ace ได้การรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน IoT ในโปรแกรม Google Cloud Partner Advantage

Cloud Ace ได้การรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน IoT ในโปรแกรม Google Cloud Partner Advantage

Cloud Ace Inc. (สำนักงานใหญ่: เมืองชิโยดะ, โตเกียว; มาโกโตะ โอกิ ประธานและผู้ก่อตั้ง) ประกาศในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021 ถึงการได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษในด้าน IoT ทำให้ Cloud Ace นั้นถูกรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษรวมถึง 10 ด้านจากโปรแกรม Google Cloud Partner Advantage

Continue reading
Cloud Ace ได้การรับรองความเชี่ยวชาญการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัย

Cloud Ace ได้การรับรองความเชี่ยวชาญการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัย

Cloud Ace Inc. (สำนักงานใหญ่: เมืองชิโยดะ, โตเกียว; มาโกโตะ โอกิ ประธานและผู้ก่อตั้ง) ประกาศในเดือนธันวาคม 2020 ถึงการได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัย ในโปรแกรม Partner Specialization ของ Google Cloud

Continue reading
Cloud Ace Inc. ผู้นำด้าน Google Cloud Expertise ใน​ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  โดยมี Customer Success ครอบคลุมถึง 12 อุตสาหกรรม

Cloud Ace Inc. ผู้นำด้าน Google Cloud Expertise ใน​ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมี Customer Success ครอบคลุมถึง 12 อุตสาหกรรม

Cloud Ace Inc. (สำนักงานใหญ่: เมือง Chiyoda, Tokyo, ตัวแทน: Makoto Aoki) Google Cloud Premier Partner ได้ประกาศว่าในเดือนธันวาคมปี 2563 Cloud Ace ได้ให้บริการกับลูกค้าของทุกๆ อุตสาหกรรมรวม 12 ประเภทที่ระบุใน Google Cloud Expertise

Continue reading
รู้จัก Instance Group และ Scaling Instances บน Google Cloud Platform

รู้จัก Instance Group และ Scaling Instances บน Google Cloud Platform

Instance Group เป็น Service หนึ่งที่อยู่บน Google Cloud Platform โดย Instance Group คือ กลุ่มของ VM Instance ที่สามารถมี VM ได้หลายเครื่องในหนึ่งกลุ่ม โดยเราจะมองว่า Instance Group คือก้อนๆหนึ่งที่มี VM หลายๆเครื่องอยู่ข้างใน เวลาจะจัดการหรือเปลียนแปลง VM ที่อยู่ข้างในสามารถจัดการได้ผ่าน Instance Group ที่เดียวเลย ทำให้ง่ายต่อการจัดการ

Continue reading
.