เตรียมตัวคว้าใบรับรอง Professional Cloud DevOps Engineer

เตรียมตัวคว้าใบรับรอง Professional Cloud DevOps Engineer

พบกับแนวทางการเตรียมตัวสอบ เพื่อคว้าใบรับรองจาก Google อย่าง Professional Cloud DevOps Engineer ที่จะช่วยรับรองความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคลาวด์ ครอบคลุมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง


Continue reading
Cloud Ace เปิดสาขาใหม่ในอินเดีย ขยายตลาดในเอเชียด้วย Google Cloud

Cloud Ace เปิดสาขาใหม่ในอินเดีย ขยายตลาดในเอเชียด้วย Google Cloud

Cloud Ace เปิดสาขาใหม่ในอินเดีย เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการขยายตัวของตลาดในเอเชียด้วย Google Cloud

Continue reading
เส้นทางสู่ใบรับรอง Associate Cloud Engineer

เส้นทางสู่ใบรับรอง Associate Cloud Engineer

ความต้องการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ที่กำลังพุ่งสูง ความรู้ในการทำงานกับคลาวด์จึงเป็นสิ่งที่มีค่าต่อธุรกิจที่มีการปรับรูปแบบเพื่อให้ทันสมัยเข้ากับเทคโนโลยีนี้ รู้จักกับเส้นทางสู่ใบรับรองความสามารถด้านการใช้งานคลาวด์ที่ช่วยให้เตะตะ HR กว่าใครในตำแหน่ง Cloud Engineer

Continue reading
รู้จักกับ Public Cloud

รู้จักกับ Public Cloud

เมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตขึ้น ผู้คนเริ่มหันมาพึ่งพาการใช้เทคโนโลยีและการใช้บริการระบบคลาวด์ (cloud) จึงเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจ รู้จักกับภาพรวมของ Public cloud และข้อแตกต่างจาก Private cloud

Continue reading
Cloud Ace ได้รับรางวัล Google Cloud Services Partner of the Year ประจำปี 2021

Cloud Ace ได้รับรางวัล Google Cloud Services Partner of the Year ประจำปี 2021

Cloud Ace Inc. ได้รับรางวัล Google Cloud Partner of the Year ด้านการให้บริการ (services) ประจำปี 2021 จากการส่วนช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จผ่านนวัตกรรมและการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมในปี 2021 จากการใช้งานผ่านโซลูชัน Google Cloud

Continue reading
.