ทำไมต้องมี cloud engineer


ทำไมต้องมี cloud engineer

ในปัจจุบัน บริษัทที่มีวิสัยทัศน์ในการลดต้นทุนในระยะยาว และต้องการรองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นทุกๆ วินาทีนั้นมี cloud computing เป็นส่วนสำคัญของรากฐานเทคโนโลยีภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ Hybrid-solution หรือการโยกย้ายเต็มรูปแบบไปยัง host service คลาวด์ (cloud) ได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญของการทำงานรูปแบบดิจิทัล

Cloud (คลาวด์) คืออะไร

นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากโครงสร้างพื้นฐานในองค์กรแบบเดิมที่ยึดเซิร์ฟเวอร์เป็นหลักในการทำงานและเก็บข้อมูล แต่จากการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน โดยมีการระบาดของ Covid-19 เป็นตัวกระตุ้น ทำให้ธุรกิจจำนวนมากขาดแคลนบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในคลาวด์ รวมถึงบทบาทของ cloud engineer

จากข้อมูลของผู้จัดการระดับสูงด้านไอทีในการวิจัยปี 2021 ของ State of U.S. Tech Hiring กล่าวว่าความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์ เช่น cloud computing, cloud security และ cloud architecture เป็นทักษะที่ต้องการมากที่สุดในตลาดแรงงาน

ความต้องการนี้สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับ cloud engineer และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์เป็นจำนวนมากทั่วโลก การเรียนรู้ถึงเนื้องานในการเป็น cloud engineer อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ที่มีบทบาทไอทีแบบเดิมๆ

แต่ถ้าเราสนใจงานในแวดวงนี้ก็ต้องเตรียมใจและเต็มใจที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ แม้ว่าจะหมายถึงการมีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ตาม

.