เปิดเส้นทางเตรียมสอบใบรับรอง Data Engineer


เปิดเส้นทางเตรียมสอบใบรับรอง Data Engineer

เมื่อโลกเราอยู่ในยุคของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล Big Data จึงถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงธุรกิจใดก็ตาม ทำให้ Data Engineer เป็นอาชีพที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่จะช่วยรวบรวมและจัดการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในองค์กรอย่างชาญฉลาดและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด บทความนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสายงาน Data Engineer และใบรับรอง Professional Data Engineer

อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกับ Google Cloud certified

เส้นทางสู่ใบรับรอง Associate Cloud Engineer

เตรียมตัวคว้าใบรับรอง Professional Cloud DevOps Engineer

1. ใบรับรอง Professional Data Engineer คือ ?

2. เหมาะกับใคร ?

3. Data Engineer คือใคร ?

4. Data Engineer vs Data Scientist

5. การทดสอบประเมินความสามารถในเรื่องใดบ้าง ?

6. การเตรียมตัวสอบ

1. ใบรับรอง Professional Data Engineer คือ ?

ใบรับรอง Professional Data Engineer จาก Google เป็นใบรับรองที่จะสามารถช่วยแสดงถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถในการใช้งานด้านเทคโลยี Google cloud ของผู้สอบผ่าน โดยครอบคลุมทักษะความสามารถ ดังนี้

  • การออกแบบระบบประมวลผลข้อมูล

  • การใช้งานโมเดล Machine Learning

  • การรักษาคุณภาพของโซลูชัน

  • การสร้างและดำเนินการระบบประมวลผลข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

2. เหมาะกับใคร ?

ใบรับรอง Professional Data Engineer จัดอยู่ในระดับของ Professional Certification ซึ่งถือเป็นระดับที่จะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของ cloud ภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการทดสอบถึงความสามารถงานเทคนิคเฉพาะด้าน และการใช้ทักษะขั้นสูงในการออกแบบ ใช้งานและจัดการเครื่องมือจาก Google cloud ทาง Google จึงแนะนำว่าใบรับรองนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การออกแบบและจัดการโซลูชันบน Goolgle cloud 1 ปีขึ้นไป

Google Cloud Certified Professional Data Engineer

3. Data Engineer คือใคร ?

Data Engineer (DE) หรือวิศวกรข้อมูล จะมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการออกแบบและสร้างระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (Data Source) ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน โดยผ่านกระบวนการทำความสะอาด (Data Cleansing) หรือแปลงรูปแบบของข้อมูล (Transform Data) และปลายทางอาจนำไปจัดเก็บที่ Data Warehouse หรือ Data Lake

ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในรูปแบบที่เป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน สะดวกในการนำข้อมูลไปต่อยอด หรือส่งต่อให้ทาง Data Scientist นำข้อมูลไปใช้งานต่อ

4. Data Engineer vs Data Scientist

นอกจากสายงานที่ทำงานเกี่ยวกับ Data อย่าง Data Engineer แล้ว อีกหนึ่งสายงานที่มีความสำคัญต่อองค์กรไปไม่แพ้กัน คือ Data Scientist นั่นเอง ซึ่งสองสายงานนี้จะทำงานกับข้อมูลเหมือนกัน แล้วมีข้อแตกต่างกันอย่างไร?

การทำงานของคนในสาย Data Engineer จะต่างกับสายที่ทำพวก Data Scientist ตรงที่ Data Engineer จะเน้นหนักเป็นเรื่องของการ Process, การเตรียมความพร้อมของข้อมูล, การ Clean ข้อมูล, การนำข้อมูลมา Transform เปลี่ยน Format และจะต้องนำไปใช้กับงานพวก Big Data ดังนั้นจึงต้องทำงานกับ Data ที่มีปริมาณเยอะมากๆ เลยจะต้องเน้นหนักไปที่การออกแบบหรือ Design ตัว Process ตัว Compute Engine ที่จะต้องมารองรับการช่วยดึงข้อมูลหรือ Tranform ข้อมูลในปริมาณมากๆ และส่วนหลังจากนี้ก็จะส่งต่อข้อมูลให้สาย Data Scientist ในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์หรือทำ Data Analytics ต่อยอดข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

5. การทดสอบประเมินความสามารถในเรื่องใดบ้าง ?

สำหรับภาพรวมเนื้อหาข้อสอบของใบรับรอง Professional Data Engineer จะเป็นการประเมินในเรื่องของความรู้ความสามารถการจัดการข้อมูลบน Google cloud อย่างการนำเข้า (Pub/Sub) การจัดเตรียมและการประมวลผลข้อมูล ( Dataprep, Dataflow, Data Fusion และ Dataproc) การทดสอบความเข้าใจในบทบาทการทำงานของ BigQuery, Bigtable, และ Machine Learning เป็นต้น

6. การเตรียมตัวสอบ

สำหรับเส้นทางการเตรียมตัวสอบใบรับรอง Professtional Data Engineer สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 Steps ดังนี้

1) Learn

2) Practice

3) Review

4) Exam

ถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับเส้นทางสู่ใบรับรอง Data Engineer กันเลย !

6.1) Learn

เริ่มต้นกันด้วยส่วนของการเรียนรู้และปูพื้นฐานเข้าสู่เนื้อหาสาระสำคัญต่างๆที่ใช้ในการสอบ ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่ได้รับการคัดสรรมาจากทาง Google โดยเฉพาะ ซึ่งทาง Cloud Ace Thailand ก็ได้เปิดสอนในหัวข้อที่จำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจในด้าน Data Engineer เพื่อให้มั่นใจก่อนสอบและตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานบน Google cloud สามารถดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติมได้ที่นี่

Google Cloud Big Data and Machine Learning Fundamentals(1 day)

คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาภาพรวมเกี่ยวกับเครื่องมือและความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของ Google cloud จากการเริ่มต้นใช้งาน Big Data และ Machine Learning สำรวจกระบวนการ และประโยชน์ของการสร้างโมเดลการเรียนรู้ข้อมูลด้วย Vertex AI และรู้จักกับเครื่องมืออื่นๆอย่าง Dataflow, Pub/Sub, BigQuery พร้อมทั้งเรียนรู้การสร้าง Machine Learning pipeline ด้วย AutoML สามารถลงทะเบียนเรียนกับทาง Cloud Ace Thailand ได้ และหากเข้าเรียนผ่านทุกขั้นตอนก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังการเข้าเรียนด้วย


Data Engineering on Google Cloud Platform (4 days)

เพิ่มประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างระบบประมวลผลข้อมูล (data processing) บน Google Cloud เพื่อรู้จักวิธีออกแบบระบบการประมวลผลข้อมูล สร้าง Data Pipeline แบบ end-to-end วิเคราะห์ข้อมูล และนำ Machine Learning ไปใช้ หลักสูตรนี้ครอบคลุมข้อมูลที่มีโครงสร้าง (structured data) ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (unstructured data) และข้อมูลแบบสตรีม(streaming data)

Serverless Data Processing with Dataflow: Foundations I (3 days)

Dataflow ถือเป็นหนึ่งในตัวที่ใช้งานได้ง่ายมากสำหรับการทำ Process หรือการทำ Process Integration (PI) และการทำ Data Transform เพราะในปัจจุบันเราสามารถใช้งานได้ในลักษณะของ Serverless แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าจะมี Server อยู่หรือไม่ ขยายความเข้าใจเกี่ยวกับ Dataflow ไปกับคอร์สนี้ ด้วยการเรียนรู้และทบทวนหัวข้อต่างๆอย่าง การทำความรู้จักและประโยชน์จาก Apache Beam ความสัมพันธ์ของ Apache Beam กับ Dataflow การพัฒนาไปปไลน์และการดำเนินงานแอพพลิเคชันข้อมูลบน Dataflow

6.2) Practice

หลังจากผ่านการเรียนรู้ทำความรู้จักเนื้อหาต่างๆกันไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะช่วยเติมเต็มการเตรียมตัวสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือการเพิ่มพูนความรู้ควบคู่ไปกับการฝึกฝนทักษะ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆได้ผ่านทาง Google Cloud Skill Boost เช่นกัน โดยในส่วนของการฝึกฝนทักษะข้างต้นจะเป็นการทำ Lab บน Qwiklabs ให้คุณสามารถเริ่มก้าวแรกและร่วมลงมือปฏิบัติจริงไปกับ Google Cloud

Perform Foundational Data, ML, and AI tasks in Google cloud

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณได้ฝึกฝนทักษะและความรู้การรัน Dataproc และ Dataflow รวมไปถึงการใช้งาน Big Data, Cloud Speech API และ AI Platform อย่าง Machine Learning (ML) หรือ Artificial Intelligence (AI)

Build and Optimize Data warehouses with BigQuery

ทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือจาก Google cloud ในหลักสูตรนี้ด้วยการเรียนรู้วิธีสร้างและแปลง Data Warehouse โดยใช้เครื่องมืออย่าง BigQuery

Engineer Data in Google cloud

เรียนรู้วิธีการสร้างไปป์ไลน์การแปลงข้อมูลโดยใช้ Cloud Dataprep จาก Trifacta ซึ่งเป็นบริการเตรียมข้อมูลแบบ Serverless , การประมวลผล ETL (Extract-Transform-Load) บน Google Cloud โดยใช้ Dataflow และ BigQuery รวมไปถึงการทดสอบสร้างตาราง BigQeury จากข้อมูลที่มีอยู่ และการเรียกใช้ Apache Airflow ใน Cloud Composer ที่อยู่บน Google cloud

6.3) Review

เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะสามารถช่วยเช็คความพร้อมหลังผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในภาคทฏษฏี ( Learn ) และภาคปฎิบัติ ( Practice ) นั่นคือส่วนของ Review โดยสามารถเข้าไปทบทวนเนื้อหาต่างๆ ผ่านการลองไปทำ Exam Guide หรือแนวทางข้อสอบ ซึ่งเราสามารถไล่ Checklist ทีละจุดได้ว่ายังมีส่วนไหนที่เรายังไม่แน่ใจ เพื่อนำไปค้นหาข้อมูลและเรียนรู้เพิ่มเติม และอีกหนึ่งส่วนสุดท้ายที่จะช่วยให้ผู้สอบคุ้นเคยกับรูปแบบของคำถามและเนื้อหาที่อาจครอบคลุมในข้อสอบคือตัว Sample Questions ซึ่งก็จะมีจำนวนข้อสอบอยู่ที่ประมาณ 25 ข้อ

6.4) Exam

เมื่อเตรียมตัวกันมาอย่างดีแล้ว ขั้นสุดท้ายเพื่อคว้าใบรับรอง Professional Data Engineer มาก็คือการลงทะเบียนสอบนั่นเอง โดยก่อนอื่นเราจะต้องเข้าไปสร้าง Account เพื่อลงทะเบียนสอบใน Webassessor

สถานที่สอบ

สามารถเลือกสถานที่สอบได้ตามความสะดวกทั้งในรูปแบบบของ Online หรือทำการสอบจากที่บ้าน และรูปแบบ Onsite ณ ศูนย์สอบใกล้คุณ

📍ลงทะเบียนสอบแบบออนไลน์ได้ที่นี่ >> https://www.webassessor.com/googlecloud/

รูปแบบข้อสอบ

จะเป็นการสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) และแบบหลายคำตอบ (Multiple Select) อยู่ที่จำนวนประมาณ 50 ข้อ

ระยะเวลาสอบ

2 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย

มีค่าใช้จ่ายการสมัครสอบอยู่ที่ $200 โดยจะต้องชำระผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเท่านั้น

ผลการสอบ

ในส่วนของผลสอบเราจะสามารถทราบผลได้ทันทีหลังสอบเสร็จ โดยจะได้รับอีเมลยืนยันสถานะ และจะระบุสถานะเป็น PASS หรือ FAIL ซึ่งจะไม่มีผลคะแนนรวมหรือบอกว่าเราทำถูกผิดไปกี่ข้อ

การต่ออายุใบรับรอง

ใบรับรองจากทาง Google จะมีอายุสองปีนับจากวันที่ได้รับการรับรองเท่านั้น หากใบรับรองหมดอายุสามารถทำการรับรองใหม่ได้โดยการลงสอบใหม่และมีคะแนนผ่านเกณฑ์ ซึ่งอาจทำการสอบใบรับรองใหม่ได้ตั้งแต่ 60 วันก่อนใบรับรองหมดอายุ

MAKE IT NOW!

หากท่านใดสนใจคอร์สเรียนจาก Cloud Ace Thailand ที่ผ่านการรับรองและได้มาตรฐานจาก Google Cloud หรือหากมีคำถามต้องการสอบถามหรือพูดคุยเพิ่มเติม สามารถพูดคุยกับเราได้ที่นี่

ติดต่อเรา th_sales@cloud-ace.com

.
.