Top 3 AI มาแรงปี 2022


Top 3 AI มาแรงปี 2022

จากการระบาดระลอกแล้วระลอกเล่าของโควิด-19 ส่งผลให้มีการนำ AI (Artificial Intelligence) และ Machine Learning มาใช้เพิ่มขึ้นในปี 2021 จากความจำเป็นต่อการใช้งานในองค์กรต่างๆ บวกกับการพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เปลี่ยน AI ให้กลายเป็นความจริง

และต่อไปนี้ คือ AI ที่จะมาแรงในปี 2022

รู้จักกับ AI ที่นี่

1️⃣ โมเดลทางภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models) จะส่งผลต่อ Conversational AI

โมเดลทางภาษา (Language models) ใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาแบบเป็นธรรมชาติ (natural language processing) และอัลกอริทึมเพื่อกำหนดความน่าจะเป็นของลำดับคำในประโยค โมเดลนี้สามารถคาดเดาคำถัดไปในประโยค สรุปข้อความ หรือแม้แต่สร้างแผนภูมิที่มองเห็นได้จากข้อความธรรมดา สามารถสร้างอะไรก็ได้ตั้งแต่เรียงความง่ายๆ ไปจนถึงแบบจำลองทางการเงินที่ซับซ้อน

รู้จักกับ Large Language Models เพิ่มเติม

2️⃣ Multimodal AI จะเพิ่มมากขึ้น

Deep Learning มักจะมุ่งเน้นไปที่การเทรนโมเดลจากแหล่งข้อมูลเดียว เช่น computer vision ได้รับการเทรนจากแค่รูปภาพ และ NLP ผ่านการเทรนข้อความ ซึ่งตัวอย่าง Machine Learning เหล่านี้ล้วนเป็น AI ที่จับคู่กับข้อมูลประเภทเดียว เช่น รูปภาพ ข้อความ คำพูด อย่างใดอย่างหนึ่ง

Multimodal AI เป็นการรวมตัวกันขั้นสูงสุดของ Computer vision และ Conversational AI เพื่อมอบสถานการณ์ที่ทรงพลังให้ใกล้เคียงกับการรับรู้ของมนุษย์มากขึ้น เป็นการอนุมาน AI ไปอีกระดับ โดยผสมผสานรูปแบบการมองเห็นและคำพูด

3️⃣ AI จะเป็นตัวช่วยนักพัฒนามากขึ้น

AI จะมีอิทธิพลในเกือบทุกด้านของ IT ​​ทั้งการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม

ไม่นานมานี้ Github Copilot ได้เปิดตัวในฐานะ "AI pair programmer" เพื่อช่วยนักพัฒนาในการเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพ ทีมวิจัยของ Salesforce ได้เปิดตัว CodeT5 ซึ่งเป็นโปรเจคที่จะช่วยนักพัฒนา Apex ด้วยการเข้ารหัสที่ขับเคลื่อนด้วย AI 

ในอนาคต คาดว่าเราจะได้เห็นการรวมกันของ computer vision และโมเดลทางภาษาที่ทำให้ AI เป็นธรรมชาติและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเครื่องมือที่สามารถสร้างโค้ดคุณภาพสูงและกะทัดรัดได้ ทำให้แอปพลิเคชันมีความทันสมัยโดยการแปลงภาษาทางโปรแกรมเดิมๆ เป็นภาษาสมัยใหม่ได้ง่ายขึ้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI ได้ที่นี่

รู้จักกับ Recommendation AI บน Google Cloud

สร้าง Chatbot AI ที่ฉลาดกว่า ด้วย Dialogflow

Translation AI คืออะไร

.