Cloud Ace ให้บริการ Google Cloud Managed Services ในประเทศไทยแล้ววันนี้


Cloud Ace ให้บริการ Google Cloud Managed Services ในประเทศไทยแล้ววันนี้

17 มีนาคม 2021, Cloud Ace สาขาประเทศไทย (บริษัท คลาวด์ เอซ จำกัด, กรุงเทพ ประเทศไทย, กรรมการผู้จัดการ: ยูซุเกะ โคนิชิ) ประกาศถึงการได้รับการรับรองในฐานะผู้ให้บริการ Google Cloud Managed Services ภายใต้โปรแกรม Google Cloud Partner Advantage สำหรับพาร์ตเนอร์ที่มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถให้บริการ GCP ได้เต็มขอบเขต

ในการเป็น Managed Services Provider ภายใต้โปรแกรม Google Cloud Partner Advantage บริษัทจำเป็นต้องแสดงให้เห็นการพัฒนาโซลูชันระบบคลาวด์ในเชิงลึก และชำนาญ ด้วยระบบ Google Cloud Managed Services Providers มีการรับรองที่ครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจถึงทักษะและความรู้เกี่ยวกับ Google Cloud และรวบรวมมาเป็นทีม Google Cloud Customer Engineering

ก่อนหน้าการประสบความสำเร็จในครั้งนี้ Cloud Ace ได้ก่อตั้งสาขาประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2019 และเริ่มส่งเสริม ผลักดัน Google Cloud ในภูมิภาคผ่านกิจกรรมสัมมนา, สัมมนาออนไลน์ และกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งช่วยให้บริษัทต่างๆใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Google Cloud ผ่านการสนับสนุนระดับมืออาชีพ

นายยูซุเกะ โคนิชิ, กรรมการผู้จัดการของบริษัทได้กล่าวว่า

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้การรับรองในฐานะผู้ให้บริการ Managed service เรามั่นใจว่าการประสบความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความสามารถ ความชำนาญในระบบ Google Cloud และคุณค่าที่เรามอบให้แก่ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง”

จากการลงมือดำเนินการสนับสนุน ผู้ให้บริการ Managed service สามารถช่วยช่วยในด้านการจัดการโครงการ ทั้งการลดต้นทุน และการร่นเวลาในการเข้าสู่ตลาด

เกี่ยวกับ Managed Services Providers

■ เกี่ยวกับ Cloud Ace Ltd.

สำนักงานใหญ่: 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ห้อง 1505 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการผู้จัดการ: ยูซุเกะ โคนิชิ

เว็บไซต์: https://cloud-ace.co.th/

ธุรกิจ: Cloud Ace คือ Cloud Integrator สำหรับ Google Cloud โดยเฉพาะ และให้บริการ One-stop service เช่นการวางแผนการ รวมถึงการดำเนินงาน และการบำรุงรักษา ในฐานะ Google Cloud Managed Service Provider, Cloud Ace ให้บริการการสนับสนุนทางเทคนิค การให้คำปรึกษา การพัฒนาระบบ และการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองถึง 4 พื้นที่ใน 5 สาขาทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อตอบสนองความต้องการทางดิจิตอลของบริษัทต่างๆ พร้อมกับพันธมิตรกว่า 120 ราย

■ สอบถามข้อมูล

Cloud Ace Ltd. ฝ่ายวางแผนธุรกิจ และประชาสัมพันธ์

E-mail:th@cloud-ace.com

※Google Cloud เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

.