สร้างประสบการณ์ใช้งาน Generative AI ที่เหนือกว่าบน Google Cloud


สร้างประสบการณ์ใช้งาน Generative AI ที่เหนือกว่าบน Google Cloud

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามาปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆ กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเรามาโดยตลอด ซึ่ง AI แสดงศักยภาพที่โดดเด่นในหลายๆ ด้าน ด้วยความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้ และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่เป็นได้ตั้งแต่ voice assistant ระบบคำแนะนำ (Recommendation) ไปจนถึงการวินิจฉัยทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามขอบเขตของ AI ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การทำความเข้าใจและแนะนำข้อมูลเท่านั้น แต่กลับถูกพัฒนาสู่การกำเนิดของนวัตกรรม Generative AI

1. รู้จักกับนวัตกรรม Generative AI 

2. Generative AI ทำงานอย่างไร ?

3. หัวใจหลักของ Generative AI

4. Generative AI บน Google Cloud

   4.1 Generative AI บน Vertex AI

  4.2 Generative AI App Builder

1. รู้จักกับนวัตกรรม Generative AI

Generative AI จัดเป็นหนึ่งในประเภทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเป็น Subset ของ Deep Learning ที่สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ ผ่านการเรียนรู้จากข้อมูลการฝึกอบรม (Training data) จำนวนมหาศาล เปิดโอกาสการทำงานในด้านต่างๆ เพราะมันสามารถเรียนรู้ที่จะคาดเดาคำถัดไปในประโยค เช่น 'ขนมปังและ ___' มีแนวโน้มที่จะตามด้วย 'แยม' มากกว่า 'เครื่องบิน' ซึ่ง Generative AI ไม่ได้มีความสามารถเพียงสร้างข้อความใหม่เท่านั้น แต่ยังสร้าง รูปภาพ เสียง และวิดีโอได้อีกด้วย ต่างจากโมเดล AI แบบดั้งเดิมที่เน้นการวิเคราะห์และให้ Insight ของข้อมูล

Generative AI เป็น Subset ของ Deep Learning

2. Generative AI ทำงานอย่างไร ?

Generative AI ทำงานโดยใช้กลไกและเทคนิค Machine Learning ขั้นสูง เช่น การจำลองรูปแบบการประมวลผลของสมองมนุษย์ (Deep learning) และเครือข่ายประสาทเทียมที่ยิ่งเราเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเท่าไหร่ความรู้เรื่องนั้นก็จะยิ่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้น (Neural networks) เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ให้คล้ายกับชุดข้อมูลที่เรากำหนด จากการเรียนรู้รูปแบบและลักษณะจาก Training data ช่วยสำรวจขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เสริมสร้างแรงบันดาลใจและกระบวนการคิด ครอบคลุมในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ศิลปะ การออกแบบ การเขียน และความบันเทิง เป็นต้น

โมเดล Generative AI สร้างเนื้อหาใหม่จากการเรียนรู้ข้อชุดมูลที่ถูกป้อนเข้ามา

3. หัวใจหลักของ Generative AI

ความก้าวหน้าของนวัตกรรม Generative AI ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการพัฒนาของ Large Language Models (LLMs) โดยเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสร้างภาษาที่เป็นธรรมชาติได้ดีกว่าที่เคยโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI หรือแม้แต่เขียนโค้ดเพื่อใช้งาน ด้วยขนาดของ Training data ที่ใหญ่มากจะช่วยให้การสร้างข้อความมีความสอดคล้องกับความหมายที่ให้ไว้ใน Input 

ตัวอย่างที่ถูกนำไปใช้งาน :

  • การสร้าง Chatbot

  • การแปลภาษา

  • การแยกและสรุปข้อมูลจากข้อความ

  • การเขียนเรียงความ สร้างบทกวี เรื่องสั้น บล็อกโพสต์ และข้อความสร้างสรรค์อื่นๆ

4. Generative AI บน Google Cloud

Google Cloud ช่วยผลักดันนวัตกรรม Generative AI ผ่านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและเครื่องมือบนแพลตฟอร์มเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด พร้อมนำเสนอ 2 เครื่องมือที่โด่ดเด่นสำหรับการใช้งาน Generative AI ที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลของคุณ มอบ Interface ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

4.1 Generative AI บน Vertex AI

Google Cloud มุ่งมั่นที่จะทำให้ Generative AI สามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคน Vertex AI จึงเป็น Fully managed Machine Learning platform ที่ผู้ใช้สามารถฝึกฝน Deploy และจัดการ Monitoring ได้เองโดยไม่ต้องเจาะลึกเรื่องการเขียนโค้ดหรือด้านเทคนิคของการพัฒนาโมเดล เพราะ Vertex AI จะจัดสรรและปรับขนาดทรัพยากรตามความต้องการของ Workload อัตโนมัติ

4.2 Generative AI App Builder

เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเหล่า Developer ในกระบวนการสร้างและ Deploy โมเดล Generative AI ได้ง่ายขึ้น เพื่อใช้งานในระดับองค์กร (Enterprise Grade) ด้วย Pre-built template ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานทั่วไปอย่างการนำเข้าข้อมูลหรือการปรับแต่งอื่นๆ อาศัยการใช้โค้ดที่น้อยลง ทำให้ Developer สามารถสร้าง Interactive applications อย่าง Gen app ,Chatbot หรือ Application ใหม่ ๆ ที่สร้างเนื้อหาตาม Input ได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างการใช้งาน Generative AI บน Google Cloud

พลาดไม่ได้ ! กับแคมเปญ 

Bring Bard to your business with Cloud Ace

หากคุณกำลังสนใจเริ่มต้นใช้งาน Generative AI Cloud Ace แต่ไม่รู้เริ่มต้นอย่างไรดี ! Cloud Ace พร้อมมอบ 2 Package สุดคุ้มในการนำนวัตกรรม Generative AI บน Google Cloud ไปช่วยขับเคลื่อนโอกาสใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ 

Make It Now!

หากคุณสนใจต้องการคำปรึกษา Cloud Ace Thailand พร้อมให้บริการที่จะสนับสนุนคุณตั้งแต่ การให้คำปรึกษา จนถึงการออกแบบระบบ ติดตั้งระบบ ย้ายระบบ ในฐานะ Google Cloud Partner ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับรางวัล Service partner of the year ในปี 2019

ติดต่อเรา th_sales@cloud-ace.com

.
.