Bard คืออะไร? รู้จักกับ Chatbot จาก Google


Bard คืออะไร? รู้จักกับ Chatbot จาก Google

1.) Bard คืออะไร?


1.1 นิยามของ Bard

Bard เป็น Chatbot AI หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Conversational AI ที่พัฒนาโดย Google ด้วยระบบ Large Language Model (LLM) ที่ถูกฝึกฝนให้มีความรู้และความครอบคลุมอย่างกว้างขวาง จากข้อมูลมากมายจึงมีความสามารถในการสื่อสารและสร้างข้อความที่เหมือนกับการตอบสนองของมนุษย์ ในรูปแบบประโยคต่อประโยคและคำถามต่างๆ


Bard หรือ Conversational AI ที่พัฒนาโดย Google

1.2 ความสามารถของ Bard

แม้ว่า Bard จะยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา แต่ก็ยังมีความสามารถในการเรียนรู้ที่จะทำงานได้ในหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบคำถาม:

  • การดึงความรู้ที่ Google รวบรวมจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการตอบคำถามแบบพื้นฐานทั่วไปอย่างครอบคลุมและเป็นประโยชน์

  • สามารถเพิ่มความรู้เฉพาะทางในการตอบคำถาม นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานที่ Google ได้รวบรวมมา โดยข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้าไปจะอยู่บนระบบของผู้ใช้งานเท่านั้น Google ไม่สามารถเข้าถึงได้

  • รองรับการปรับแต่งหรือเชื่อมต่อกับระบบภายในองค์กรของผู้ใช้หรือบนระบบ Google Cloud ได้อย่างง่ายดาย

2.) Bard ช่วยเสริมภาพรวมในองค์กรได้อย่างไร ?


2.1) 24/7 Availability : Bard สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตามความต้องการสามารถตอบคำถามและปัญหาพื้นฐานของผู้ใช้งานได้ในทันที ทำให้ผู้ใช้ได้รับบริการที่รวดเร็วและสะดวกสบายตลอดเวลา

2.2 Reducing team's Workloads : Bard สามารถตอบคำถามที่พบบ่อยและปัญหาพื้นฐานได้อัตโนมัติ ทำให้ทีมงานมีเวลามากขึ้นในการดูแลงานอื่นๆ 

2.3) Leveraging User Experience : สร้างประสบการณ์การสนทนาที่มีความเป็นธรรมชาติและใกล้เคียงกับมนุษย์ได้มากขึ้น ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกับการสนทนากับบุคคลจริง

2.4) Data-Driven Improvement : สามารถรวมข้อมูลจากการสนทนากับลูกค้าและสมาชิกได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจให้ตอบโจทย์ความต้องการได้ดียิ่งขึ้น

2.5) Optimizing Scalability and Cost-Efficiency : สามารถทำงานและให้บริการได้พร้อมๆ กันทั้งหมด สามารถปรับแต่งและอัปเดตระบบตามความต้องการขององค์กรได้อย่างยืดหยุ่น

2.6) Support for over 100 languages : รองรับการทำงานได้มากกว่า 100 ภาษา ทำให้องค์กรที่มีพนักงานหรือลูกค้าต่างชาติสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย


3.) ตัวอย่างการใช้ Bard ในแผนกต่างๆ

3.1) Marketing Department : สามารถใช้ในการสร้างสรรค์เนื้อหาทางการตลาด เช่น บทความบล็อกและแคมเปญอีเมล ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างและสร้างผู้สนใจมากขึ้น

3.2) Sales Department :สามารถใช้ Bard ในการประเมินผู้สนใจในสินค้าและบริการ สร้างข้อเสนอการขาย และทำการควบคุมการซื้อขาย ซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจเพิ่มยอดขายและรายได้

3.3) Business Analyst (BA) : ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและระบุแนวโน้ม ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้ดีขึ้นและปรับปรุงการดำเนินงานได้

3.4) Customer relationship management (CRM) : ตอบคำถามให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างทันที่ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานในส่วนที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

ตัวอย่างการใช้ Bard จาก Google (ภาษาไทย)

ตัวอย่างการใช้ Bard จาก Google (ภาษาอังกฤษ)

พลาดไม่ได้ ! กับแคมเปญ

Bring Bard to your business with Cloud Ace

หากคุณกำลังสนใจเริ่มต้นใช้งาน Bard แต่ไม่รู้เริ่มต้นอย่างไรดี ! Cloud Ace พร้อมมอบ 2 Package สุดคุ้ในการนำนวัตกรรม Chatbot AI บน Google Cloud ไปช่วยขับเคลื่อนโอกาสใหม่ๆในการทำธุรกิจ

Make It Now !

หากคุณสนใจต้องการคำปรึกษา Cloud Ace Thailand พร้อมให้บริการที่จะสนับสนุนคุณตั้งแต่ การให้คำปรึกษา จนถึงการออกแบบระบบ ติดตั้งระบบ ย้ายระบบ ในฐานะ Google Cloud Partner ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับรางวัล Service partner of the year ในปี 2019

ติดต่อเรา th_sales@cloud-ace.com


.
.