Cloud Ace ต่ออายุใบรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษใน​ Machine Learning จาก Google Cloud รวมเป็น 12 ด้าน

Cloud Ace ต่ออายุใบรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษใน​ Machine Learning จาก Google Cloud รวมเป็น 12 ด้าน

<p dir="ltr">Cloud Ace Inc. (สำนักงานใหญ่: เมืองชิโยดะ, โตเกียว; มาโกโตะ โอกิ ประธานและผู้ก่อตั้ง) ประกาศในวันที่ 11 ตุลาคม 2021 ถึงการต่ออายุใบรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษในด้าน Machine Learning ทำให้ Cloud Ace ได้รับรองความเชี่ยวชาญพิเศษรวมถึง 12 ด้าน จากโปรแกรม Google Cloud Partner Advantage<br></p>

Continue reading
Cloud Ace ได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษในการจัดการข้อมูล (Data management) จาก Google Cloud

Cloud Ace ได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษในการจัดการข้อมูล (Data management) จาก Google Cloud

Cloud Ace Inc. (สำนักงานใหญ่: เมืองชิโยดะ, โตเกียว; มาโกโตะ โอกิ ประธานและผู้ก่อตั้ง) ประกาศในวันที่ 6 สิงหาคม 2021 ถึงการได้รับรองความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการจัดการข้อมูล ทำให้ Cloud Ace ได้รับรองความเชี่ยวชาญพิเศษรวมถึง 11 ด้านจากโปรแกรม Google Cloud Partner Advantage

Continue reading
Cloud Ace ได้รับรางวัล Google Cloud Partner ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน IoT (ระดับสากล) ปี 2020

Cloud Ace ได้รับรางวัล Google Cloud Partner ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน IoT (ระดับสากล) ปี 2020

Cloud Ace Inc. (สำนักงานใหญ่: เมืองชิโยดะ, โตเกียว; มาโกโตะ โอกิ ประธานและผู้ก่อตั้ง) ประกาศถึงการได้รับการรับรางวัล Google Cloud Partner ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน IoT (ระดับสากล) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2021

Continue reading
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับ Vertex AI บน Google Cloud

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับ Vertex AI บน Google Cloud

Vertex AI แพลตฟอร์มที่ลดความซับซ้อนระหว่างฝ่ายเทคนิคกับที่ไม่ใช่ฝ่ายเทคนิคและระหว่าง project ที่ทำด้วยระบบ no code กับที่ต้องมี code จัดเรียงรวมในที่เดียวกัน ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดและเห็นเป็นภาพเดียวกัน อีกทั้งยังมี UI ที่ง่ายต่อการใช้งาน หากไม่เข้าใจส่วนไหนขึ้นมา ในแทบทุกส่วนจะมี link พาไปศึกษา document ที่เกี่ยวข้องให้อีกด้วย

Continue reading
Cloud Ace บรรลุเป้าหมายในการรับรองความเชี่ยวชาญ 100 ใบในโปรแกรม Google Cloud™ Partner Advantage

Cloud Ace บรรลุเป้าหมายในการรับรองความเชี่ยวชาญ 100 ใบในโปรแกรม Google Cloud™ Partner Advantage

Cloud Ace บรรลุเป้าหมายในการรับรองความเชี่ยวชาญ 100 ใบในโปรแกรม Google Cloud™ Partner Advantage และเป็น 1 ในบริษัทมีความเชี่ยวชาญสูงที่สุดในโลกในธุรกิจการใช้เทคโนโลยี Google Cloud

Continue reading
.