Webinar

29 October 2021

How to become a Cloud Engineer

00 Days
00 Hours
00 Mins
00 Secs

Overview

เรียนรู้อาชีพนี้ให้ลึกซึ้ง ทั้งบทบาทการทำงานและเส้นทางอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะทางอาชีพให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจ และผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เหมาะกับธุรกิจในปัจจุบัน

Date: 29 ตุลาคม 2021

Time: 14.00 น. เป็นต้นไป

ภาษา: ไทย

ผู้จัดกิจกรรม: Cloud Ace Thailand

    • ท่านจะได้รับ Link สำหรับรับชม Live ทางอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนค่ะ
    • หากถึงวันงานแล้วท่านยังไม่ได้รับ Email กรุณาตรวจสอบที่ Spam email, Promotion email และ Junk email ค่ะ หรือข้อมูลของท่านอาจมีความผิดพลาด
    .
    .